En bilist som passerte Bergbakken ved 17.30-tida, talte hele 12 lastebiler og trailere samt to busser som ikke kom seg videre.

Flere av bilene var etter forholdene dårlig skodd, og klarte dermed ikke å komme opp den lange og bratte bakken på riksvei 714. Dermed ble de stående i kjørebanen, noe som gjorde at heller ikke andre større biler kunne passere.

Heldigvis klarte personbiler å lure seg forbi de store bilene, slik at ikke alle var hindret i å kjøre til og fra Hitra og Frøya tirsdag ettermiddag.

Problembakke

Bergbakken (Ulvstubakken) er et kjent problem for lastebilsjåfører, og snøføre medfører ofte problemer her. Dette påpeker også Hitra kommune i sin høringsuttalelse i forbindelse med riksvegbudsjettet for 2008.

Her oppfordrer Hitra kommune om at det snarest etableres kjettingplasser i tilknytning til Skjenalddalen, Ulvstubakken samt Fenesbakkan m/ internasjonal skilting samt krabbefelt/ breddeutvidelse ved Fenesbakkan og Ulvstubakkan.

Ber om utvidet vegbredde

Også Politiets aksjon ”Ut mot havet – uten skade” har pekt på enkle utbedringstiltak som kan avhjelpe situasjonen på kort sikt: Her uttaler Politiet:

"Kjettingplasser: I tilknytning til stigningene i Skjenalddalen, Ulvstubakkan og Fenesbakkan bør det etableres kjettingplasser for vogntog med tilhørende ”internasjonal” skilting som varsler om at strekningen krever kjettingbruk

Krabbefelt/ breddeutvidelse: Ulvstubakkan og Fenesbakkan er problemområder for vogntog som mister farten og stopper. Her bør vegbredden utvides til min. to kjørebaner og vegskulder eller helst eget krabbefelt for å redusere faren for vegstegning. "