Det er gode odds for å bli gammel når livsmottoet er "Bruk fotan!"