Nils Jørgen, Agnieszka og Jan Egil er blant jubilantene