Styret i Hitra-Frøya lokalavis har konstituert Lena Jørgensen (33) som ny ansvarlig redaktør. Hun er i dag redaktør i Frøya.no og skal nå lede det redaksjonelle arbeidet i begge lokalavisene.

- Med ansettelsen av Lena Jørgensen får Hitra-Frøya en erfaren og svært dyktig redaktør som har god kjennskap til regionen, sier Henning Johansen, som er styreleder i begge selskapene.

Stillingen som redaktør i Hitra-Frøya ble utlyst etter at sjefredaktør Bjørn Rønningen fratrådte ved nyttår for å gå over i en annen stilling i Polaris Media. Han hadde da ledet lokalavisa i femten år. Fram til 1. august er Venke Glørstad konstituert som redaktør.

Lena Jørgensen har vært ansatt i Frøya.no siden 2014 og ble ansvarlig redaktør i 2021. Hun er utdannet i journalistikk og samfunnsvitenskap fra Høgskulen i Volda og har også journalistisk erfaring fra Adresseavisen.

- Hun har gjort en imponerende jobb med Frøya.no som på kort tid har gått fra å være en gratis nettavis til et abonnementsbasert mediehus. Vi er overbevist om at hun vil klare å lede og videreutvikle begge mediehusene på utmerket vis, sier Johansen, som understreker at Hitra-Frøya og Frøya.no fortsatt skal være to adskilte lokalaviser.

-Frøya.no skal fortsatt være en superlokal nettavis for Frøya og Hitra-Frøya skal fortsatt være lokalavis for både Hitra og Frøya, sier Henning Johansen.

Bemanningen i Frøya.no vil bli styrket med én ekstra journalist i forbindelse med Jørgensens oppstart som redaktør i begge mediehusene. Begge selskapene eies av Polaris Media.