Måsøval fikk nei til planene om visningssenter på Frøya

foto