Sangkoret Havdur og Sistranda Mannskor slo seg sammen og holdt minikonsert på Siholmen tidlig tirsdag morgen. Med "Sangen hass Konrad", "Avskjedssang for NRK" og "Nå reiser dokk til Kristiansund" ble NRK Sommerbåten sendt videre sørover til neste havn.

Skipet fulgte ruta på innsida av Inntian, drede styrbord for å gå langs sørsida av Frøya(mellom Frøya og Hitra) og til Titran før MS "Sjøkurs" dreide mot Smøla og Kristiansund.

Rundt 50 lokale småbåter fulgte NRK-skipet hele ferden langs Frøya. Noen slapp taket ved Fillingsneset, mens nye kom til. Og hele veien var det knallvær på sjøen, blide mennesker og flagg. Inkludert på Stabben ved Titran, her var også det norske flagget plantet.