Foreslår vedtak om å tilrettelegge for mottak av ukrainske flyktinger