Forberedt på det verste. - Vi håper at våre avløp håndterer det

Hitra kommune er forberedt på blant annet jordras. Dette jordraset ved Sunde skjedde etter langvarig regn våren 2017, etter langvarig regn. Foto: Inger Klungervik.