Unge vil ha mulighet til å reise til sentrum. Nå kan de snart bli bønnhørt