Ole har mange gode grunner for å pendle til Hitra

foto