Planen var at beslutningen om hvilke prøver som skal erstatte dagens nasjonale prøver i skolen, skulle vært på plass. Men mandag kunne Melby fortelle Dagsavisen at beslutningen er satt på pause.

VG skrev i mai at de nasjonale prøvene skulle erstattes med et helt nytt prøveregime for elever fra andre til tiende klasse. I utkastet til tidsplan skulle nye prøver være klare skoleåret 2024/25.

– Vi skal bruke tiden vi trenger for å legge til rette for god involvering når vi skal utvikle de nye prøvene. Milepælsplanen til Utdanningsdirektoratet skal først og fremst vise hvilke beslutninger vi må fatte framover, opplyser kunnskapsministeren til Dagsavisen.

Progresjonsprøven skal gi den enkelte skole og lærer bedre informasjon om hvordan eleven har utviklet seg faglig.

Avisen skriver at arbeidet bråstoppet da fagfolk i mai advarte Melby om konsekvensene av å erstatte dagens tester med noe helt nytt. Det ble også reagert på at viktige beslutninger i arbeidet med å lage fremtidens kvalitetsvurdering i skolen var tatt uten at fagfolkene var involvert.