Fra nyttår ble Hitra kommune medlem i Kristiansund og Nordmøre havn, og dermed kan en eksporthavn på Jøstenøya ved Sandstad bli en realitet.

Medlemskapet ble vedtatt av de ti eierkommunene i Kristiansund og Nordmøre havn,(KNS) og Hitra kommune har nå en eierandel på fem prosent i havneselskapet. KNS jobber for å få til et havnetilbud som totalt sett tilpasses og tilfredsstiller næringslivets og kysttrafikkens behov i Nordmørsregionen, og som nå utvides til Hitra.

Gjennom samarbeidet med KNS skal det utvikles en eksporthavn på Jøstenøya for utskipning av sjømat til de store markedene på kontinentet og de britiske øyer. Dette for å bidra til å avlaste den store tungtrafikken som hver dag går ut av kommunen, og som igjen skal gi stor gevinst i klimaforbedrende tiltak.