Fysak har årlig premiering av klassene med best oppmøte på Hitraløpet.

I år var det stor deltagelse fra alle klassetrinn, med opp til 70 prosent oppmøte i enkelte klasser.

Vinnerklasse på småtrinnet er 4. klasse på Strand. Premie: 1000 kr.

Vinnerklasse på mellomtrinnet er 6. klasse på Strand. Premie: 1000 kr.

Vinnerklasse på ungdomsskolen er 8A. Premie: 2000 kr.

Vinnerklasse på VGS er 2STAA. Premie: 2000 kr.

Det var stor glede i klasse 8A da Fysak-koordinator Camilla Elisabeth Lian overakte premien på 2.000 kroner.

- Det er kjempebra. Vi var litt skeptiske til om vi nådde opp i toppen til å begynne med, fordi vi er så mange, sier Johanna Athammer, som er lærer for de 31 8-klassingene.

Fysak koordinator Camilla Elisabeth Lian overrakte 2.000 kroner og diplom til elevene i 8a, for beste oppmøte i Hitraløpet.

- Johanna sa at vi måtte være med og vise at vi er den sprekeste klassen. Hun lovte at vi skulle få premie og noe godt å spise hvis vi vant. At vi vant viser at vi er den beste klassen. Jeg tror vi vil få premie også neste år, etter som vi er så sporty, sier elev Emilie Lian, som har løpt Hitraløpet mange ganger.

Bra for folkehelsa

For Fysak-koordinatoren mener at den store deltagelsen på Hitraløpet er bra for folkehelsa.

- FYSAK er en modell for forankring av fysisk aktivitet som en langsiktig helsestrategi, og blir dermed en del av folkehelsearbeidet. Fysisk aktivitet fremmer helse og trivsel på tvers av kjønn og alder, samtidig som det forebygger en rekke sykdommer og tilstander. Vi ønsker derfor å få flest mulig i aktivitet, da særlig barn og unge, og Hitraløpet er et fint arrangement å støtte opp om da det bidrar til nettopp dette. Det er større sannsynlighet for at du er fysisk aktiv som voksen dersom du var fysisk aktiv under oppveksten, derfor er fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge ekstra viktig, mener Lian.

Fysak koordinator Camilla Elisabeth Lian overrakte 2.000 kroner og diplom til elevene i 8a, for beste oppmøte i Hitraløpet.