Siden midten av 90-tallet har Posten vært igjennom en formidabel endring. Nedleggelser av postkontor, og opprettelsen av post i butikk er vel blant de mest synlige. Nå står postrutene for tur. Dette vil få betydning for innbyggere i ytre deler av Snillfjord, Hitra og Frøya.

- Etter 27. april blir all post til Hitra, Frøya og Sunde/Hemnskjel sortert ved postterminalen i Trondheim. Posten vil dermed komme ferdig sortert til Fillan for alle kommunene, forteller distriktssjef for Posten Norge i Sør-Trøndelag, Leif Østvang.

Har ikke lokalkunnskap

Østvang understreker at publikum må være nøye med å melde om sin korrekte adresse til alle sine forbindelser.

- De som sorterer posten i Trondheim har ikke lokalkunnskapen budene i øykommunene har. For å få sortert post og pakker korrekt, og for at mottager skal få posten så raskt som mulig er det viktig at dere tar i bruk de nye veinavnene dere er blitt tildelt der ute. Postsortereren i Trondheim har ikke noe annet enn veinavn å gå etter.

Merk postkassen

I tillegg til nøyaktig gateadresse ønsker sjef for distribusjonsenheten på Hitra, Tove Eide, at publikum er nøye med å merke postkassene sine.

- På postkassene bør det stå navn på alle som bor i husstanden. Både barn og voksne. Det hadde lettet arbeidet vårt veldig om merkingen på postkassene hadde vært bedre.

- Med ny rutestruktur vil noen av postbudene levere post i ruter de tidligere ikke er så kjente med. Dette vil især gjelde for utlevering av posten på lørdager. Riktig merking av postkasser vil derfor glede oss veldig, forklarer Eide.

Mister én rute hver

Når innetiden forsvinner fra budene, vil det være naturlig å endre rutestrukturen. Omleggingen fører til at både Hitra og Frøya mister én rute hver, og at eksisterende ruter blir lengre.

- Vil det bety at publikum kan forvente å få posten levert tidligere?

- Noen vil få posten i kassen tidligere, andre senere enn i dag. Men alle berørte vil få utførlig informasjon om endringene fra Posten, forsikrer Østvang.

- De færreste vil merke noe til endringene, men vi vil prioritere firmaposten så langt det lar seg gjøre, presiserer Eide.

Alle beholder jobben

Ingen ansatte ved distribusjonsenheten vil miste jobben som følge av omstruktureringen.

- Alle beholder det timetallet de har ønsket seg. At ingen er blitt tvunget til å gå er vi svært glade for, forteller Tove Eide.

I en årrekke har Posten leid lokaler i Bergebygget i Fillan. Etter det lokalavisa erfarer går leiekontrakten i disse dager ut, men det har ikke lyktes oss i å få kjennskap til om leieforholdet vil fortsette.