- Det er ganske nøyaktig seks år siden jeg begynte som kirkeverge på Hitra. Det har vært seks kjempefine år med masse utfordringer. Læringskurven har vært bratt, men jeg sitter igjen med mange flotte erfaringer og kunnskaper, sier Knut Freidar Reksen.

Sittende ut juli

Reksen blir værende i stillingen som kirkeverge ut juli måned. Da går han over i en stilling som kunderådgiver i Vindfang.

- Det er viktig for meg å få sagt at det på ingen måte er mistrivsel som gjør at jeg nå går over i en ny stilling. Jeg søker simpelthen nye utfordringer.

- Svært beklagelig

Jorun Sildnes Aune, leder i Hitra kirkelige fellesråd, synes det er trist at Reksen slutter som kirkeverge.

- Vi tar oppsigelsen hans til etterretning. Men fellesrådet synes det er trist at han slutter. Det er svært beklagelig. Samtidig har han gjort alt han kan for at det skal bli en myk overgang både for oss og for den nye kirkevergen.

- Har gjort en kjempejobb

Fellesrådslederen vil særlig trekke frem jobben Reksen har under restaureringsperioden av Hitra-kirkene.

- Knut Freidar har gjort en kjempejobb med restaurering og renovering av kirkene våre.

Kvalifiserte søkere

Søknadsfristen på stillingen går ut på søndag. I skrivende stund er det fire søkere til stillingen. Alle er kvalifiserte.

- Men erfaringsvis kommer det inn noen søknader helt inn mot fristen. I den digitale hverdagen er vi ikke bundet opp av postgangen, smiler Aune.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no