Av Eli Johanne Ellingsve, NTNU

Kunna Kunna er navnet på ei øy i Froan. Øya ligger på vestsida av leia mellom Halten og Gjæsingen.

Høgste punktet ligger ikke mer enn 35 meter over flomålet, men mellom de flatere Froøyene ruver den likevel godt. Det forklarer også øynavnet.

Det henger sammen med det gammelnorske ordet kunnr, med innholdet ‘kunnig, kjent’. Kunna kan vi forstå som ‘den som er lett å kjenne’, eller ‘den som er kjent'’.

For sjøfarende folk har det til alle tider vært viktig å kunne leia, kjenne seg igjen i kystlandskapet. Øy- og holmenavnet Kunna finnes også andre steder (Aure, Flakstad), og halvøya Kunna (Meløy, trolig tidligere øy) er et velkjent landemerke på Nordlandskysten.

Holmenavnet Kunnaren i Grandvika (Ørland kommune) kan også ha samme opphav. Kunna i Frøya er kjent i videre kretser gjennom sagnene om trollkvinna Guru (Guri) Kunna, som skulle ha tilhold her ute.

Øynavnet går slik inn i en gruppe norske navn (ofte fjellnavn) med særlig tilknytning til overnaturlige vesen, som hadde bosted i fjell.

Samme trollkvinne minnes også gjennom navnet Guri Kunna-holet utenfor Valsneset i Bjugn, og kanskje også i navnet Gurihamna (Tarva).