Mattis Aune slutter som virksomhetsleder for pleie og omsorgstjenesten for å bli bolig- og tilflyttingskoordinator i Frøya kommune. Omtrent samtidig har Astrid Ringlie Hammervik sluttet som virksomhetsleder for familie og helse i kommunen, skriver froya.no.

- Mattis Aune har sagt seg villig til å stå i jobben for virksomhetsleder for pleie og omsorg inntil vi har en ny leder på plass, sier rådmann Svanhild Mosebakken til froya.no, mens hun vil orientere til kommunestyret nå på torsdag om lederspørsmålet i famile- og helsetjenestener ordnet gjennom interne rokkeringer.