Det var i fjor krangelen mellom ungdommene oppstod. To av ungdommene gikk etterhvert løs på en annen ungdom. I fellesskap slo og/eller sparket de tredjemann gjentatte ganger i ansiktet slik at sistnevnte pådro seg flere brudd i kinnbeinet og øyehulen.

Var sammen om dette

Fosen tingrett fant etter en helhetlig og samvittighetsfull vurdering det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil om at de to tiltalte sammen skadet fornærmede som beskrevet i tiltalebeslutningen.

Retten har ingen forutsetning for å fastslå hvem av de to som tildelte det avgjørende slaget, eller om skadene er et resultat av flere slag.

- Bevisførselen har etter rettens vurdering vist at de to tiltalte var sammen om dette på en slik måte at det er grunnlag for å si at de begge har medvirket til skaden uavhengig av hvilket slag som var det utløsende, påpeker tingretten.

Ikke avtalt

Det er ikke noe ved bevisførselen som tyder på at de to tiltalte har avtalt at de skulle ta fornærmede. Dette var etter rettens vurdering en eskalering av en uoverensstemmelse som hadde vedvart over tid, og hvor de to påvirket hverandre ved å gå løs på fornærmede i samme hendelse.

De to tiltalte tildelte deretter i følge retten fornærmede ett eller flere slag hver. Begge slo i ansiktet med knyttet neve

Kastet ned trappa

Den ene av ungdommene var i tillegg tiltalt for å ha kastet en annen person ned en trapp og deretter påført personen flere slag.

Samfunnstraff

Dommen i Fosen tingrett ble fastsatt til 150 timers samfunnsstraff for den ene ungdommen, mens den andre må gjennom 120 timers samfunnsstraff.

Begge må i tillegg betale saksomkostninger på henholdsvis ett- og to tusen kroner.