MS Frovær er tilbake på Dyrøya, der båten nå ligger for testkjøring av nye nullstilte motorer.

- Status for tiden er at Frovær denne uken har vært igjennom analyser med Marintek, verft og motorleverandør. Årlig verkstedopphold er i samme periode gjennomført. Arbeidet med Marintek fortsetter om bord i neste uke(uke fire), skrev Fuglem Tennås i en e-post til hitra-froya.no i forrige uke.

Nå ber Frøya Øyråd, ved leder Vidar Oskarson, om en klar redegjørelse på hva som har blitt gjort/blir gjort med Frovær før den settes inn i fast rute mellom Dyrøy og øyrekken, og stiller disse spørsmålene til Harald Storrønning, driftssjef i Atb.

- Er sikkerheten ivaretatt?

• Hva er gjort/blir gjort konkret med båten som øker dens sjødyktighet?

• Er sikkerheten ivaretatt? Hvis ja. Hva er gjort?

• Er båten driftssikker? Hva er gjort med motorene?

• Båten har blitt lagt til kai ved «litt dårlig vær», hva er gjort konkret slik at båten går i «litt dårlig vær»?

• Har noe blitt gjort med frontvinduene i salongen? Vinduene ble presset inn av bølger.

• I anbudet står følgende; Servicefart skal være slik at gjeldende rutetabell for de forskjellige Rutene overholdes. Vil Frovær, med de motorene som er i dag, klare å holde Rutene?

- Passasjerer er redde, og mannskap jeg har snakket med, er bekymret for sjøegenskapene til Frovær. Vi vil være sikre at på at båten er trygg før den settes i rute igjen. Vi vil ha konkrete svar på hva som er gjort i forhold til sjødyktigheten, sier Oskarson til hitra-froya.no.

Fosennamsos-direktøren svarer lokalavisa

Hitra-Froya.no stilte mandag flere av de samme spørsmålene, til Grete Fuglem Tennås, adm.direktør i Fosennamsos Sjø, etter at vi hadde skrevet om at Frovær var tilbake for testkjøring.

Vi stilte disse spørsmålene:

• Hva var feil med Frovær?

• Hva er gjort?

• Hva er gjort for at den ikke skal stuke seg ned i sjøen igjen?

• Er motorene skiftet?

• Hva var problemet med dem?

• Vil båten bli helt trygg?

Mandag fikk vi dette svaret fra Fuglem Tennås:

- Det er ikke noe nytt å meddele enda ut over det som allerede er kommunisert tidligere. Motorene er nå overhalt, slik at de igjen er «nullstilt» tilsvarende nye motorer.  Ut over dette og ordinært verkstedopphold er det ikke gjort tiltak på fartøyet enda. Arbeidet som ble gjort i forrige uke (ref forrige mail) og som gjøres denne uken av Marintek vil forhåpentligvis gi ytterligere svar og hva som skal skje videre, skrev direktøren i en e-post.

Avviser dårlige sjøegenskaper som årsak

Tirsdag fikk vi en henvendelse fra direktøren, med henvisning til saken vi hadde skrevet om testkjøringen av Frovær. Vi hadde skrevet at båten MS Frovær ble tatt ut av drift på sambandet i Øyrekka, i november i fjor, blant annet på grunn av problemer med motorene, og dårlige sjøegenskaper.

Men Fuglem Tennås avviser at Frovær dårlige sjøegenskaper var en årsak.

- Ber deg korrigere feil fakta i artikkel i går.  Innledningsvis står det. «MS Frovær ble tatt ut av drift på sambandet i Øyrekka, i november i fjor, blant annet på grunn av problemer med motorene, og dårlige sjøegenskaper.»

FosenNamsos Sjø tok MS Frovær ut av drift på grunn av problemer med motorene og ikke knyttet til sjøegenskaper eller andre årsaker.  Jeg ber deg derfor endre dette til: MS Frovær ble tatt ut av drift på sambandet i Øyrekka i november i fjor på grunn av problemer med motorene, skriver direktøren.

Ikke gjort noe for å bedre sjøegenskapene

Hitra-Froya.no skriver da tilbake til Fuglem Tennås:

- Beklager. Jeg har korrigert saken.

Men hva er gjort for å bedre sjøegenskapene til Frovær?

Og hva er det Marintek driver med nå? De ble jo engasjert for å bedre sjøegenskapene til Frovær. Går testingen på drift av motorene, eller er det knyttet til sjøegenskapene?

Og kan du være så snill å svare på de andre spørsmålene jeg stilte?

Tirsdag får vi dette svaret tilbake:

- Det er nå skiftet motorer, ingen andre tiltak er gjennomført på fartøyet. Som tidligere beskrevet ble det i forrige uke gjennomført analyser av Marintek, verft og motorleverandør og dette arbeidet fortsetter med Marintek denne uken.  Det er FNS som har engasjert Marintek og de tester flere forhold knyttet til fartøyet.  Disse analysene vil være førende for hvilke tiltak som skal gjøres på fartøyet , men Marinteks engasjement omfatter ikke gjennomføring av tiltak på fartøyet.  Jeg har derfor pt ikke ytterligere svar ift tiltak osv før det arbeidet som nå gjøres er ferdig, skriver direktøren.

Vårt siste spørsmål har vi foreløpig ikke fått svar på:

- Ok Takk. Forstår jeg det da slik at de pågående testene vil føre til tiltak for å bedre sjøegenskapene?