Frøya og Hitra kommune har kjørt felles anbudsrunde på valg av bedriftshelsetjeneste. To anbydere meldte seg, og kommunene har valgt HMS-Tjenesten (Orkanger).

Bedriftshelsa SA, som tilbyr tjenesten per i dag, og som var den andre anbyderen, har levert klage gjennom sin advokat. Advokaten ber samtidig om innsyn i det valgte tilbudet, samt anbudsprotokoll og andre relevante dukumenter i konkurransen.