- Et totalt mislykket møte - måtte det gå bedre neste gang!

Dette skriver kommunestyrerepresentant for Hitra Høyre og formannskapsmedlem Dag Willmann i et leserbrev i lokalavisa Hitra-Frøya. Bakgrunnen er hans opplevelse av møtet mellom kommuene Hitra, Frøya og Snillfjord om mulig framtidig sammenslåing. Willmann skriver i brevet at det var et møte "som oste av mistillit".

Til lokalavisa sier Willmann at han står for det som er skrevet, selv om det er skrevet "rett fra levra", og at han håper det kan sparke igang en nødvendig debatt mellom kommunene.

Vi bringer her leserinnlegget ordrett:

«Frøya med tydelig frieri», var overskriften i lokalavisa etter møtet om kommunereformen mellom Hitra, Frøya og Snillfjord. For så vidt riktig, men en grov forenkling.

Jeg mener at dette møtet var nærmest totalt mislykket, og vi kom ikke en millimeter lengre i prosessen! Et møte som oste av mistillit og «en fylkesmann» (møteledelse for anledningen) som ble livredd da han lettet på lokket i trykk-kokeren og så hva som rørte seg der inne. Dermed smekket han raskt på lokket igjen slik at trykket fremdeles er det samme. Her burde han ha løftet lokket helt av og latt oss politikerne nærmest fått «koke over» i frustrasjon mot hverandre. Det er jeg redd må til før vi kan evne å bli konstruktive igjen!

Så til dette med frieriet. Ja, det ble klart uttrykt fra Frøya at de hadde fridd til Hitra, men det må sies at dette frieriet var nærmest kjemisk fritt for substans ut over det at de hadde fridd. Fra Hitra-hold ble det i det minste fremmet et par utfordringer (til Frøya) ift. å få prosessen videre, men dette ble enten bryskt avvist eller ikke besvart i det hele tatt. Frøya hadde til gjengjeld ingen utfordringer ift. å bringe prosessen videre å komme med til de to andre tilstedeværende kommunene...  ja ja, ut over dette «frieriet» til Hitra da. Frøya mer eller mindre «overså» også at det satt en tredje kommune i dette møtet. I sum blir det dessverre da dårlig med troverdighet, og frieriet oppfattes mer som et forsøk på å vise seg frem for fylkesmannen som den flinkeste eleven i klassen; «Se, fylkesmann! Vi vil, vi! Det er Hitra som er vanskelig her!»

Det eneste positive med dette møtet er at vi (etter mye om og men) ble enige om dato for å møtes igjen! Når det møtet holdes tror jeg møteledelsen seriøst bør vurdere å slippe fri, ja faktisk til og med provosere frem, de kreftene som fremdeles befinner inne i trykk-kokeren. Ubehagelig blir det nok sikkert, men det tror jeg rett og slett må til for å få akkurat denne prosessen videre!

Jeg vet ærlig talt ikke om jeg gidder å bruke de neste par åra til dyre (og egentlig håpløse?) utredninger, som bare er bygd på høflighetsfraser fra fellesmøter, og da bare for å oppleve at prosessen havarerer på målstreken……igjen!

Rett fra levra!

Dag Willmann"