Tingretten har fastslått at han er i stand til å ha samvær med sønnen, og Fylkesmannen har bedt barnevernet på Hitra og Frøya finne en løsning. Men ett år og tre måneder etter dommen, har barnefaren ennå ikke fått samvær med sønnen sin.

Lokalavisa møter mannen i leiligheten hvor han bor et annet sted i Trøndelag. På veggen henger bilder av ungene hans. Han viser oss bildet av den yngste sønnen, som han nå ikke har sett siden høsten for ett og ett halvt år siden.

- Jeg vet at han har savnet meg mye, sier han.

Mannen var gift og bosatt i øyregionen, men ble i for noen år siden skilt. Sønnen ble boende hos mor. Mannen vi møter er åpen på at han har en historie med rus, i tillegg til at han også har hatt psykiske lidelser.

"Ingen grunner til at han ikke skal ha samvær"

Han mener eks-kona har sørget for at gutten ikke har møtt far sin, men mener også at det lokale barnevernet trenerer pålagte vedtak om samvær. Mannen forteller at han etter bruddet bare hadde noen få helt korte tilfeldige møter med sønnen. Etterhvert bestemte han seg for å gå til sak for å få samvær.

Som en del av utredningen hadde han da samvær med gutten under tilsyn av en sakkyndig psykolog. Til tross for at de da ikke hadde hatt samvær på to år, ble dette møtet preget av god kommunikasjon. I følge rettspapirene konkluderte psykologen med at mannen er i stand til å ta ansvar under samvær, og fastlegen konkluderte med at det ikke var noe ved hans helse som tilsa at han ikke kunne ha samvær med sønnen. Mannen hadde regelmessig levert rusprøver, noe han også har sagt seg villig til å gjøre i forbindelse med at han skal ha samvær.

- Barnevernet trenerer

Tingretten fastslo at han skal ha samvær med sønnen seks ganger i året. En betingelse er at det skal skal være en offentlig oppnevnt tilsynsperson til stede. Det er barnevernstjenesten i Hitra/Frøya som er pålagt å oppnevne denne personen, som skal godkjennes av både far og mor. Samværsordningen skal evalueres etter to år.

Dommen ble avsagt i desember 2014, men så langt er det ingenting å evaluere. Barnefaren har ett år og tre måneder etter dommen, ennå ikke hatt samvær med sønnen sin. Grunnen er at barnevernet ikke har klart å oppnevne en tilsynsperson.

- De har kommet med forslag. En gang har jeg sagt nei. Det var da de foreslo ei dame som hadde vitna mot meg i rettsaken. Men ellers har jeg akseptert hvem det skulle være. De andre gangene er det mor som har sagt nei. Men jeg opplever at både mor og barnevernet trenerer. Barnevernet ringer kanskje hver tredje måned, og sier at de har en ny person. Ellers gjør de ingen ting. Hvis det nå er så vanskelig å finne en nøytral person som kan stille, så finnes det organsisasjoner som har proffe folk til dette, sier mannen.

Ber om løsning

I august i fjor mente han dette hadde gått så lenge, at han leverte en klage på barnevernet til fylkesmannen. Fylkesmannen reaksjon var å be om en redegjørelse fra barnevernet, samtidig som barnevernet ble oppfordret til å ta saken opp med barnefaren for å få løst saken snarest. Han forteller at han har hatt kontakt med barnevernet også den siste tiden. Men det som blir foreslått, viser seg ifølge mannen fort å ikke bli noen løsning likevel.

- Jeg har hatt en henvendelse ganske nylig også. Da kom det forslag om en person som for meg virket nøytral. Men denne personen ble visst også avslått av mor, og da har ikke barnevernet gjort noe mer med det. Dommen sier samværsordningen skal evalueres etter to år. Nå er det bare ni måneder igjen av den perioden, og det har ennå ikke vært samvær mellom meg og sønnen min. Dess lenger tid som går, dess større sjanse for at vi blir fremmede for hverandre, og at forholdet mellom oss blir vanskelig, sier han.

Barnevernet svarer

Barnevernsleder Renathe Loktu Sandvik sier til lokalavisa at det ikke skal gå så lang tid som denne barnefaren har gjennomgått.

- Nei, det skal ikke gå et år før barnevernet skaffer en tilsynsperson, og ja, vi kan vurdere andre organisasjoner til å utfører oppdraget for oss. Utover dette så ønsker jeg ikke å gi noen kommentar, svarer Loktu Sandvik på spørsmålene fra lokalavisa. Barnefaren har gitt oss fullmakt som fritar barnevernet i Hitra/Frøya fra sin taushetsplikt i saken. Barnevernslederen sier at hun likevel ikke kan gå inn og kommentere en slik enkeltsak. - Kan du da på generelt grunnlag si noe om hvor lett/vanskelig det er å skaffe tilsynsperson her ute?

- Nye regler i barneloven om samvær med tilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Det ble da innført to former for tilsyn under samvær, såkalt beskyttet tilsyn og støttet tilsyn. Dersom retten fatter beslutning om beskyttet tilsyn, er det barneverntjenesten som er ansvarlig for å oppnevne tilsynsperson. Det er store variasjoner i forhold til hvordan rekrutteringen oppleves. Tilsynsførere rekrutteres til hvert enkelt oppdrag. Ingen formelle krav til kompetanse. Familie eller andre tillitspersoner i barnets nettverk som begge parter har tillit til kan være tilsynspersoner. Tilsynspersonen må være egnet til å utføre det tilsynet som er fastsatt av retten i pålegget.

95164597

trond@hitra-froya.no