Laila Støen og Randi Storsve Lundquist er tilbake fra Bodø etter å ha møtt turopertører fra hele verden under Norwegian Travel Workshop (NTW) i Bodø.

Også andre regioner i lander har fristende turmål, og vår lokale representanter måtte konkurrere med velkjente regioner som Fjord-Norge og Nord-Norge.

Trøndelag reiseliv var representert med til sammen sju personer,

– NTW er en viktig arena når vi skal markedsføre Trøndelagskysten, og mange turoperatører er nå på jakt etter nye områder som de kan tilby til sine kunder, forteller Laila Støen i KystNorge etter turen til Bodø.

Laila Støen
Randi Storsve Lundquist