Hitramat ønsker så smått å starte stordrift av kongsnegler.

Rundt 30 fiskere fra øyregionen, og resten av midt-Norge hadde møtt opp til info-møte om fiske av kongsnegler på Sandstad. Det er Hitramat som vil prøve å få i gang en alternativ levering av råstoff til fabrikken på Kuøya.

- Vi ønsker å begynne å ta i mot kongsnegler. Først og fremst fra Hitra og Frøya-området, men også fra hele midt-Norge. Det er flere som kan tenke seg å prøve, sier Kolbjørn Ulvan, utviklingssjef ved Hitramat.

- Det sier sitt når vi samlet 30 fiskere mellom Molde og Brønnøysund. Vi ser det som en alternativ aktivitet i fabrikken utenfor hovedsesongen for krabbe. For fiskerne kan det bety at det er mulig å drive helårs-fiske, uten å måtte fiske på kvotebelagte arter. Og vi mener kongsnegl er en ressurs som er der i rikt monn. Men samtidig er vi ydmyk i forhold til at det er mye som skal læres. Det har vært prøvd før, og det er feilet før, sier Ulvan.

Kongsnegle

Kjempestort potensial

Hitramat starter derfor forsiktig og grundig.

- Vi planlegger nå en kommersiell bit, der vi tar i mot kongsnegl, med Asia, og spesielt Kina som marked. Vi har knyttet oss til firmaet Polar Seafrozen i Fosnavåg, som har erfaring med eksport av hel kongsnegl fra England, Grønland og Canada. Samtidig har vi en forsknings- og utviklingsbit som går parallelt, i den erkjennelse av at det er mye å lære i alle ledd, fra fangst til ressursforvaltning, til håndtering om bord i båten, til prosessering og marked.

Biolog Snorre Bakken fra Møreforskning fortalte fiskerne om kongsneglens biologi. I følge Bakken er det uenighet om opphavet til navnet, men hans teori er at navnet kommer fra gammelnorsk. På Islandsk heter den nemlog beitukóngur, som betyr kongen av agn.

Ulvan regner med at de får de første leveransene av kongsnegl i løpet av november.

- Hvor mye kan dere ta i mot?

- Det har vi ikke definert ennå, men det er mye. Det er et potensiale til å fiske mange tusen tonn kongsnegl. Vi har god kapasitet i fabrikken, og kan ta i mot like mye kongsnegl som krabbe, om ikke mer. Men det er ikke noe som kommer til å skje i år, eller de nærmeste årene. Om og når vi kommer dit vet vi ikke, sier Ulvan.

Kan fiske mer enn krabbe

Hvor mye kan en fisker fange?

- Vi sier det så enkelt at hvis du legger ned samme innsatsen som på et dagsverk med krabbe, så fisker du minimum 30 prosent mer kongsnegl. Det er tall vi ser fra andre nasjoner som fisker kongsnegl. Men da forutsetter det at man har lært faget, og er utrustet for det. Det kan ikke gjøres halvveis.

Hvor mye er kiloprisen til fisker?

- Den er ikke fastsatt ennå, men vi leker med tikroningen per kilo.

Fiske og eksport av kongsnegl ble forsøkt satt i gang på Frøya i 2005. Da var det flere ting som gikk galt.

Det ble blant annet funnet høye verdier av tungmetallet kadmium i de indre organene til kongsnegl, men ikke i muskelen, som er den som spises. Det førte til at Mattilsynet i 2008 innførte forbud mot salg av kongsnegl i påvente av mer kunnskap. I 2010 satte mattilsynet krav om at sneglen måte knuses slik at muskelen kunne skilles ut. Disse restriksjonene førte til en stopp i fisket og eksporten.

Men nå er disse reglene opphevet.

- Som pioner-næring den gangen så var det en del feil som ble gjort, men ganske vesentlig var mattilsynets fortolkning av kadmium-reglene, samt en dårlig pris på sneglen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no