UDI har endret kapasiteten ved Hitra asylmottak fra 170 plasser til 140 plasser fra 1. september. Samtidig er det orientert om at selskapet som driver asylmottaket på Gammelsætra på Fjellværsøya, har sagt opp leieavtalen.

Det orienterte rådmannen under siste formannskapsmøte i Hitra.

- Norsk Mottaksdrift har sagt opp leieavtalen med Kåre Ottesen på Gammelsætra og de har allerede begynt å flytte ut beboere, opplyste rådmannen.

Det er Norsk Mottaksdrift som driver mottakene både i Fillan og på Fjellværsøya.

- Hitra kommune har mottatt søknad fra Kystplan på vegne av Lykstad og Owren Eiendom AS om en utvidelse av antall beboere på Fillan asylmottak fra 110 til 140 personer. Dette vil bli videreformidlet til fylkesmannen, heter det i møtereferatet fra formannskapet.

- Mottaket er kalt inn til møte for å drøfte det vi oppfatter som lite tilfredsstillende situasjon for barn og unge. Dette omfatter mer enn det som vil inngå i vår rolle som tilsynsmyndighet. Barnevern og andre blir involvert i dette møtet, orienterte rådmannen.