Hitra statlige mottak vil som kjent legges ned fra 1.desember. Da vil også stillingene og investeringene som Hitra kommune har opprettet for å innfri sine forpliktelser bli overflødige. Nå har rådmannen en jobb å gjøre for å ta ned organisasjonen til nivået før mottaket kom.

Ingen skal komme i uføre

- Der har vi fått en utfordring, ved at vi har 7-8 kommunale stillinger som er tilknyttet asylsøkerne. Det dreier seg også om en del leiekontrakter på lokaler, spesielt innen voksenopplæringen. Vi har også kontrakt om ekstra skoleskyss, men den går det an å avvikle, sier rådmann Laila Hjertø.

Hun er mest bekymret for menneskene som er involvert.

- De ansatte er den største utfordringen. Noen har gått fra andre stillinger i kommunen til voksenopplæringen. Og noen har sagt opp jobben andre plasser og fått jobb i kommunen. Vi vil ha størst overtallighet blant lærerne, men også prosentandeler blant helsepersonell, lege og sykepleier. Utfordringen blir å omplassere såpass mange i løpet av så kort tid. Vi ønsker ikke at noen skal komme i uføre fordi jobben kommer bort. Men vi klarer det nok denne gangen også, sier Hjertø og viser til at også de to tidligere asylmottakene ble lagt ned i løpet av kort tid.

Storsamfunnet betaler

Hun regner med at storsamfunnet tar den økonomiske belastningen.

- Vi har søkt skjønnsmidler fra Fylkesmannen, for å dekket inn de merkostnader det vil medføre. Jeg tror vi klarer å få dekket det inn, så kommunens innbyggere ikke får noen ulemper av at asylmottaket legges ned i løpet av så kort tid.