Mai nærmer seg med stormskritt, og det gjør også konfirmasjonene.

Om sorg og minner

I øyregionen er det 17 humanistiske konfirmanter i år. De aller fleste i fra Frøya.

De humanistiske konfirmantene i øyregionen i år, har holdt på en god stund med kursing i livssyn og etikk, forteller kursleder Eline Bjørke i Human-Etisk Forbund. Kursingen startet før jul i fjor og konfirmantene har nå hatt fem kurskvelder pluss ei leirhelg.

Eline er egentlig kursleder i Trondheim og dette er det fjerde året hennes med konfirmasjonskurs.

- Det humanistiske konfirmasjonskurset i øyregionen ble spesielt i år, med tanke på kursleder Frank Robert Holms bortgang i januar, forteller den nåværende kurslederen.

- Jeg kom inn i ei kursgruppe med reflekterte konfirmanter, og med et supergodt miljø. Det er tydelig at Frank Robert gjorde en fantastisk jobb. Jeg er takknemlig over å være kursleder her i år.

Kritisk tenkning

Det er tre tema alle som konfirmerer seg humanistisk, skal lære om. Det er kritisk tenkning, menneskerettigheter og humanisme.

- Disse temaene går som røde tråder gjennom hele kurset, men vi har i tillegg kurskvelder som handler spesielt om for eksempel menneskerettigheter. Sist hadde vi om kritisk tenkning, og konfirmantene fikk øve seg på å stille kritiske spørsmål.

Ribturen var et av høydepunktene under konfirmasjonsleiren.

For når de har tema som menneskerettigheter, er ikke målet at ungdommene skal pugge menneskerettighetene, de skal heller reflektere over dem.

- Hvilke menneskerettigheter er viktigst for oss? Er det menneskerettigheter vi kunne klart oss uten? Er alle mennesker like mye verd? Vi prøver å stille spørsmål uten fasitsvar, og oppfordrer konfirmantene til å tenke seg om fremfor å finne det "riktige svaret", legger Bjørke til.

Nå har de igjen en siste kurskveld, og den skal omhandle kropp og kjønn. - Der vil vi at konfirmantene skal reflektere over for eksempel kroppspress og kjønnsstereotypier.

Leir på Mausund

I midten av mars hadde de kurshelg på Mausund.

- Vi hadde det veldig bra og fikk være med på ribtur, som for mange av konfirmantene var det store høydepunktet.

De var to kursledere denne helga, med var også Marte Sandbugt Pettersen. De to hadde lagt opp til flere "kurskvelder" inn i helga, hvor de skulle gjennom flere viktige tema.

- Vi hadde samtaler om fellesskap og inkludering, og vi diskuterte spørsmål rundt identitet. Vi hadde også forberedt noen etiske dilemma. Siden det var så fint vær, gikk vi gjennom dem på Tusenårsvarden.

På lørdagskvelden spilte de "Verdensspillet", som går ut på at konfirmantene, som representerer forskjellige land i verden, skal forsøke å lage samme produkt ved hjelp av veldig forskjellige hjelpemidler.

Fra verdensspillet. Martin Greve Arntzen, Thorgrim Nordhammer og Katarina Berg Glørstad.

- Noen, som Norge, hadde massevis av ressurser, og spillet gikk som en lek, men konfirmantene som representerte Uganda syntes neppe spillet var like gøy.

Målet var at de skulle reflektere over urettferdigheten i verden.

- Konfirmantene ble oppriktig engasjert i spillet, og pekte på likhetene til virkelighetens verden da vi diskuterte spillet etterpå.

Konfirmasjonsleder Eline Bjørke sier at det skjer noe med miljøet i konfirmasjonsgruppa, etter ei sånn leirhelg.

- Alle blir godt kjent med hverandre, og blir gode venner. Da jeg møtte dem sist gang, merka jeg at de fortsatt var en godt sammensveisa gjeng.

Kurset avsluttes med en høytidelig humanisitisk konfirmasjonsseremoni ved Frøya kultur- og kompetansesenter den 21.mai.