En ferierende Frøya-ordfører Berit Flåmo vil foreløpig ikke ha noen formening om debatten som oppsto i Hitra-politikken tidligere denne uka. I Hitra kommunestyre leverte Venstre forslag om å innlede samtaler med Snillfjord om kommunesammenslåing.

- Jeg tenker på at det er en logisk forbindelse mellom Hitra og den ytre delen av Snillfjord, hvor det i dag er elever som går på skole og kulturskole på Hitra, og arbeidstakere som jobber på Hitra, sa partiets representant Audun Liland, selv om han også så på Frøya som den mest naturlige samarbeidspartneren.

Frøyas ordfører Berit Flåmo er for tida på utenlandsferie. På spørsmål fra lokalavisa om hun har en kommentar på debatten i nabo-kommunen, svarer Flåmo i en tekstmelding at hun tror det best at "Frøya bare observerer".

Forslaget fra Venstres Liland fikk fire stemmer og ble avvist. Ved side av Liland stemte Sps Ellen Aaanes Draagen og Høyre-representantene Tore Knut Meland og Dag Willmann for. Det politiske flertallet i Hitra kommunestyre var derimot ikke begeistret for ideen.

- Jeg synes forslaget er så pinglete. Skal vi diskutere sammenslåing, må vi gå til noen som er jevnbyrdige, og da betyr det å gå til Frøya. Der har vi gjort forsøk tidligere, uten å lykkes så langt, men jeg sier ikke at vi ikke skal forsøke igjen. Men å gå til lille Snillfjord, nei det er pinglete, sa Eldbjørg Broholm (Ap) fra talerstolen.