Mange reagerer på at det ennå ikke er ansatt ny lensmann på Frøya, og at det har tatt så lang tid at to kandidater har trukket seg, derav frøyværingen Øyvind Lorentzen, som har vært lensmann i Kautokeino. Det har ført til at politimesteren har utlyst stillingen på nytt, med søknadsfrist 25.oktober.

Frøya Nye Næringsforening mener politimesteren prøver å hindre ansettelsesprosessen.

- Vårt inntrykk er at ansettelsesprosessen treneres fra politimesterens side, noe som blant annet har ført til at kompetente søkere til lensmannsstillingen har trukket seg, sier Audun Klev, leder i Frøya Nye Næringsforening.

- Er ikke særlig blid

Ordfører Berit Flåmo har sett seg lei på prosessen rundt ansettelsen av lensmann, og krever fortgang.

- Jeg synes hele prosessen er veldig rar, og er ikke særlig blid på den, for å si det rett ut. I hvertfall når det var kvalifisert søkere som var interessert i stillingen, og når loven sier at en kommune ikke kan være uten lensmann i mer enn seks måneder. I tillegg er Frøya en vekstkommune. Derfor ble jeg veldig forundret da Øyvind Lorentzen ikke hørte noe fra politietaten. Han var klar til å flytte til Frøya om han fikk stillingen, sier Flåmo.

Politimester Jens Kristian Moe mener Frøya ikke blir behandlet annerledes enn de andre seks kommunene som venter på lensmann.

- En krevende jobb

- Trenerer du ansettelsesprosessen?

- I forhold til søkere på lensmannsstillingen så har jeg ansvar for at søkerne er kvalifiserte til å være lensmann, både på Hitra og Frøya. Det blir ikke gjort noen forskjellsbehandling der, sier Moe til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Ansettelsen av lensmann er heller ikke ferdig på Hitra, der det skal være intervju med kandidater i november. På Frøya har to aktuelle kandidater trukket seg, blant annet fordi en av kandidatene ble tilbudt en annen attraktiv jobb. Derfor mener jeg at det var riktig å lyse ut stillingen der på nytt. Jeg ønsker å ansette lensmenn i kommunene på en skikkelig måte, og det må stilles krav til en lensmann på Frøya som i andre kommuner. Det er en krevende jobb som stiller krav til visse kvalifikasjoner og erfaringsgrunnlag, mener Moe.

- Hvorfor har det tatt så lang tid?

- Jeg sa allerede i sommer at jeg ikke rakk det før sommeren var over. Nå har jeg fått unna tre lensmannstillinger, blant annet i Rennebu, der det har vært samme diskusjon rundt lensmannsstillingen som på Frøya. Nå er det fire stillinger igjen, som kommer opp til drøfting på neste ansettelsesrådsmøte i desember, sier Moe.

- Bra om noen kan medvirke til kvalifisert søker

Han tar gjerne i mot tips på kvalifiserte søkere.

- Har det kommet inn nye søknader så langt?

- Jeg har ikke sett på søkerlisten, og ønsker heller ikke å uttale meg om den før søknadsfristen går ut. Men jeg håper at det melder seg noen kvalifiserte søkere. Hvis noen kan medvirke til at kvalifiserte personer søker på lensmannstillingen, så er det veldig bra. Et hvert innspill i den sammenhengen er positivt, mener Moe.

- Har en kjempekandidat

Berit Flåmo hjelper gjerne politimesteren med tips til lensmannsstillingen.

- Jeg synes politimesteren kan kontakte Lorentzen, gi ham gode betingelser og prøve å lokke ham til Frøya. Da har han en kjempekandidat, som endatil er frøyværing. Det hadde i allefall jeg gjort hvis jeg var ham, sier Flåmo.

Politimester Jens Kristian Moe mener Frøya ikke blir behandlet annerledes enn de andre seks kommunene som venter på lensmann.