Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag og Antidoping Norge går sammen om å sette antidoping på timeplanen i alle fylkets videregående skoler.

- Dette er en unik satsing på den måten at antidoping aldri har blitt satt så systematisk på timeplanen tidligere i norsk skoleverk, sier Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Mener dopingbruken er økende

Antidoping Norge er av den klare oppfatning at bruken av dopingmidler utenfor den organiserte idretten har økt de siste årene. Denne bekymringen deles av Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Våren 2010 tok lederen av fylkestingets opplæringskomité, Karianne O. Tung (AP), initiativ til å utvikle pilotprosjektet som nå er igangsatt.

- Jaget etter den perfekte kroppen øker for hver dag som går. De siste årene har det kommet flere bekymringsmeldinger til oss politikere om at bruken av doping øker blant vanlig ungdom. Som eier av de videregående skolene har jeg muligheten til å gjøre noe for å sikre flere ei god og trygg ungdomstid. Vi skal hjelpe ungdom til å forstå at bruk av doping kan få særdeles alvorlige konsekvenser, og vi i Fylkeskommunen skal sammen med Antidoping Norge gå foran å vise at vi har ingen flere ungdommer å miste, sier Karianne O. Tung til antidoping.no.

Nulltoleranse

Pilotprosjektet strekker seg over to skoleår og avsluttes sommeren 2013. Fylkeskommunen og Antidoping Norge finansierer hver sin halvpart av prosjektet. Det er ansatt en prosjektleder i en 40 prosents stilling (Stig Kammen) som skal ha ansvar for den direkte oppfølgingen av de 22 videregående skolene i fylket.

- Gjennom dette pilotprosjektet vil vi gi unge mennesker i Sør-Trøndelag kunnskap og informasjon nok til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse til dopingbruk i sine lokalmiljøer, det være seg innen idretten eller i samfunnet for øvrig, sier Halvor H. Byfuglien.