Lerøy Midnor, Salmar og Marine Harvest haralle betjent det laksesugne markedet også i mellomjula. Ved Marine Harvestsfabrikkanlegg på Ulvan har et lag av 90 arbeidere holdt hjulene i gang.

- Vi har kjørt ett fullt skift hver dagfra 06:45 til 15. Både slakteriet og filetavdelinga, teknikere og vaskere harsørget for at fabrikken går rundt, forklarer produksjonssjef Jim Lervik.

Han sier det ikke har vært noe problem åfå folk til å stille opp på jobb i jula. Om noe har vært problematisk har detvært været.

- Dagmar slo ut nettet og diverseutstyr 2. juledag, og resulterte i fire timer venting. Men takket være tålmodigearbeidere og dyktige teknikere utgjorde det nesten ingenting i forhold tilproduksjonen, sier han.

Marine Harvest har per dag produsert cirka200 tonn laks denne jula. Lerøy Midnor har også holdt ett skift gående hver dag, og kanvise til en daglig produksjon på 120 tonn. Salmar kjører ett skift over tre dager,og er oppe i en produksjon på 283 tonn per dag.

Totalt har omlag 120 vogntog forlatthavgapet denne romjulsuka, og sørget for laksemåltid verden over.