Mener flere flyktninger bør bosettes i Øyregionen

foto