I opptakten til sommer og ferietid bruker Familievernet sin kompetanse til å hjelpe familier å få en vellykket sommer, og for å komme seg gjennom ferien uten for mange ødeleggende komplikasjoner.

- Skuffelsen kan bli stor og konfliktene mange om virkeligheten blir en annen. Dette kan oppstå om man ikke tar seg tid til å planlegge grundig med familien, forklarer kommunikasjonssjef i Barne-, ungdoms- og familieetaten i region Midt-Norge, Anne Therese Melbye.

Familievernet er en tjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til familier som opplever relasjonsvansker, konflikter eller kriser. Det er gratis å komme til familievernet, og en kan selv ta kontakt for å bestille time. I forbindelse med sommer, fri og ferie har Familievernet kommet med en rekke tips for å gjøre sommeren til en vellykket årstid – for alle i familien.

Dette er punktene Familievernet råder ferieklare nordmenn til å tenke gjennom og snakke med hverandre om før ferien:

 1. Snakk sammen på forhånd og avklarer forventninger og drømmer. Det er viktig at alle opplever at de får noe av det de trenger og ønsker for ferien.

 2. Lag realistiske planer for parforholdet i ferien: Planer må være tilpasset barn, svigerforeldre og andre dere reiser sammen med.

 3. Det er viktig å si hva du ønsker og ikke ønsker, det forebygger brutte forventninger.

 4. Sett av litt tid til parforholdet i forkant av ferien, slik at dere er i god trening. Ofte kan det være nok med litt mer berøring og flere komplimenter. Lytt til partneren din sine forsøk på kjærestetid og bekreft hvor viktig han/hun er for deg.

 5. Snakk om bruk av alkohol og avklar et forbruk foreldre og barn, men også de voksne seg i mellom, kan ha det trygt og hyggelig med.

 6. Ta opp vanskelige tema som ligger og ulmer før dere reiser på ferie.

 7. Hvordan skal vi dele det økonomiske? Hvilket nivå legger vi ferien på økonomisk?

 8. Vær frakobla mobiltelefonen og Ipaden og påkobla hverandre! Mobiltelefonen kan sluke deg. Du må ikke oppdatere Facebook, Instagram og Twitter hele tiden.

 9. Forsøk å få litt alenetid som par, og hvert av barna ønsker kanskje litt tid alene med en av foreldrene?

 10. Hvordan skal vi si i fra til hverandre om at ting ikke fungerer? Snakk med utgangspunkt i deg selv, unngå å beskylde din partner og vær tydelig på det som er viktig for deg.

 11. Lytt til hverandre og anstreng deg for å forsøke å imøtekomme ønsker som er spesielt viktige for partneren din. De fleste krangler handler om bagateller. Når valget står mellom å ha rett eller være lykkelig, så anbefales det siste.

 12. Ikke la deg påvirke for mye av «glansbildene» på sosiale medier. Husk at de aller fleste kun legger ut og deler ting vi er fornøyde med og glade for, og desto sjeldnere alt som går galt eller ikke innfrir forventningene.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no