Rundt seksti personer fant veien til biblioteket på Frøya for å høre Rita Hovde kåsere om den lokale hvalfangsten. Alle var glade for at metodene for avliving av de store hvalene var blitt bedre med årene.

Da Rita Hovde i juli holdt et kåseri på Mausund om hvalfangst, ble det fra flere hold ytret et ønske om at hun måtte fortelle den samme historien også på Frøya.

Lørdag fikk de sjansen, da Folkeakademiet Frøya hadde invitert henne og publikum til biblioteket på Sistranda. Og ingen av folkeakademiets tidligere arrangement hadde trukket flere besøkende enn de rundt seksti som kom for å høre på Rita Hovde.

Vokste opp med hvalfangst

Rita Hovde er en god forteller, og hun hadde lagt ned mye arbeid i å skaffe til veie informasjon om tiden da hvalfangst var en stor næring på Frøya.

Under oppveksten på Uttian var hun nabo med Arnt Karlsen, som var pioneren i Frøyas hvalfangsthistorie og startet fangst allerede i 1934. Ritas far og bestefar var også med på denne fangsten. Mange opplysninger har hun også fått fra Olaf Riiber på Dyrøya. Olaf er passert 80 med flere år, og fremdeles aktiv fisker, men i yngre år var han hvalfanger og har vært en viktig kilde for Ritas arbeid.

Uttian var hovedsetet

Men det var Uttian som var hovedsetet for hvalfangst på Frøya. Av tilsammen rundt 20 båter med Frøyatilhøriget, var det hele elleve båter fra Uttian som har fangstet hval gjennom tidene, og tre av dem tilhørte Arnt Karlsen.

Det var nesten eventyrlig å høre Rita Hovde fortelle om hvalbåter på bare 38 fot, eller i underkant av 12 meter, fange hvaler på inntil ti meter. Riktignok var de neste båtene større, og mange ble bygd på, men det var uansett en stor fangst de skulle få med seg. Mange av hvalene ble da også slept til land, dratt opp på et skjær, og flenset og partert der. Kjøttet ble kjørt til byen og solgt der.

Mange lidelser

Tilhørerne fikk mange gode historier. Som da Arnt Karlsen skjøt en annen type hval, og hele hvalflokken fulgte med da hvalen ble slept inn til Halten. Eller da Olaf Riiber oppleve at en hval sprang hull i båten, og mannskapet måtte redde seg over i lettbåten, og deretter ro i timesvis før de nådde land på Veidholmen.

Ikke alle historier var like koselige, og det var ingen tvil om at tilhørerne syntes det var vondt å høre om episoder hvor det kunne ta inntil tolv timer før hvalen var avlivet. Også Rita Hovdes kilder hadde uttrykt medlidenhet med de store dyrene, med tanke på avlivingsmetoder. Heldigvis ble det etter hvert bedre metoder for rask og mer human avliving.

Lokale hvalmottak

Også lokalt var det hvalstasjoner, hvor de tok opp hvalene for flensing og partering. Blant annet var det hvalmottak på Skjæret ved Bogøya, men det ble lagt ned etter andre verdenskrig.

Jenny Aursøy hadde skrevet en revyvise, "Intermezzo fra Bogøyvær" som handlet om tiden rundt dette. Denne, og "Det er sol bakom skyan" (Herbjørg Wassmo/ Jack Berntsen) framførte Rita Hovde under kåseriet, sammen med Thomas O. Sandø på gitar.

Kåsør Rita var også innom kvinneperspektivet innen hvalfangsten, om kvinnene som strikket, sydde og bakte for at mennene skulle være utstyrt for flere uker på hvalfangst. Og ettersom muligheten for god hygiene var så som så på båtene, var det noen av mennene som ble nektet å komme inn i huset før de hadde tatt et skikkelig bad i kjelleren når de kom heim.

Kåseriet om hvalfangst ble krydret med et par flotte viser. Her fikk Rita Hovde hjelp av musikeren Thomas O. Sandø på gitar.

Rita fikk nye opplysninger

Det ble stopp i kommersiell fangst av hval i 1986, men tatt opp med få konsesjoner i 1992. Også i dag er det lokale båter som har konsesjon, men ettersom det koster mye å rigge båten til slik fangst, og hvalfangst betyr et stort regelverk som må følges, er det få som driver aktiv fangst.

Johan G. Foss i Folkeakademiet Frøya hadde vært så heldig og få tilgang til mange gode bilder fra tiden med hvalfangst på Frøya, og viste disse for et entusiask og lydhørt publikum.

Etterpå var det mange som takket Rita Hovde for kåseriet, og ikke minst var det mange som kunne gi henne ny, og utfyllende informasjon om båter hvalfangerbåter og dets mannskap.