Får sette opp lagerhall der det først var tiltenkt gangvei