Har levert erstatningskrav for ødelagt liv etter mobbing