Trønderenergi kjører videre tross hekkende havørn

foto