Hitra-Frøya lokalavis har fått tilgang til nye retningslinjer for overtid ved ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag. Ambulansetjenesten har et overforbruk på 10 millioner kroner hittil i år, og har satt i gang flere sparetiltak som blant annet rammer utrykninger på Frøya og Hitra. Blant annet at man ikke skal leie inn overtidspersonell.

Har stått i tre dager

I dag er ambulansetjenesten i Øyregionen fordelt med en døgnambulanse og en dagambulanse på Frøya, og en døgnambulanse på Hitra.

Det er Frøya som har blitt rammet mest av de nye retningslinjene, som ble satt i gang for to måneder siden. I følge tillitsvalgt Jan Sverre Nesset har det ført til at de har vært nødt til å la dagambulansen stå i til sammen tre dager.

- Vi har en dagbil og en døgnbil. Om noen er syk slik at det utløser overtid så må dagbilen stå, forteller Nesset.

Slik lokalavisa forstår det så kan det føre til at Øyregionen bare har en døgnambulanse i beredskap i de tilfellene dagbilen tas ut og den gjenværende døgnbilen må ut på bestilte oppdrag, der pasienter for eksempel skal hentes på sykehus.

- Da settes det inn folk, men det kan ta flere timer før vi får tak i folk, sier Nesset.

Han forteller at det så langt ikke har fått noen konsekvenser for pasientene.

Kan ikke kjøre ambulanse alene, men kan rykke ut med privatbil

Slik er de nye retningslinjene for Frøya:

Ved sykdom betjenes Frøya av en bil. Ved sykdom på dagbil, gjøres ingen tiltak. Ved sykdom på døgnbil flyttes en ansatt fra dagbil til døgnbil eventuelt at man får tid på seg til å skaffe en vikar som ikke utløser overtid.

Slik er retningslinjene på Hitra:

Kan flytte dagbil fra Frøya til Hitra til man får leid inn vikar som ikke utløser overtid.

Slik er de generelle retningslinjene for alle ambulansetjenestene:

Når en person er syk på en bil blir den som er til ”overs”. Vedkommende kan ikke rykke ut med en ambulanse da det bryter Akuttforskriften. Skal den som er alene på jobb rykke ut alene må det skje med et eget kjøretøy, for å unngå forskriftsbrudd.

Kan føre til reduksjon i beredskapen

Arve Rønning, områdeleder for ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag, mener det er liten sjanse for at beredskapen vil bli dårligere.

- Bakgrunnen for retningslinjene er innsparingskrav fra St.Olavs inn til vår avdeling, grunnet overforbruk. Da er vi tvunget til å ta grep, basert på erfaringstall vi har fra våre områder. På de plassene der det er to biler og minst mulig sjanse for at det blir problemer vil det ikke bli leid inn ambulansepersonell på overtid. Det kan føre til en reduksjon i beredskapen i visse tider, men det vil være beredskap, sier Rønning.

De kunne ha leid inn vikarer som ikke utløser overtid, men de finnes det ikke mange av ute i distriktene.

- Der er det en liten vikarstand med kompetent utdanning til å være fartøysjef på en ambulanse. Men vi har nesten unngått å måtte leie inn vikarer i sommertiden som er mest prekær. Da vil det bli lettere utover året, sier Rønning.

Jan Sverre Nesset Foto: <137><137>