Rådmann Laila Eide Hjertø i Hitra kommune en er redd for at pengene ikke vil strekke til for å gi et godt nok tjenestetilbud, og foreslår i forbindelse med budsjettarbeidet en utvidelse av eiendomsskatten.

- Hitra har mange muligheter for utvikling, men rådmannen er bekymret for at en anstrengt økonomi vil hemme tjenestetilbudet som må være tilstede for at vi skal få tilflytting og bosetting. Næringslivet er på god veg til å skaffe oss mange flere arbeidsplasser, men vi må ha både boliger, gode barnehager og skoler, variert kulturtilbud og gode fritidsmuligheter for barn og unge på plass for å lykkes. Det legges derfor i dette budsjettet frem forslag om å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidshus fra 2017, skriver rådmannen.

Høyeste lånegjeld noensinne

Hitra har dobbelt så mye gjeld per innbygger som gjennomsnittet i Sør-Trøndelag. Men nettogjelda på 126 tusen per innbygger , skal i følge rådmannen gå nedover når Marine Harvest, Lerøy Midt, Bewi og Brødrene Sunde betaler for tomtene sine på Jøsnøya.

- Kommunens økonomi lyser rødt over hele linja i kommunebarometeret. Det er imidlertid ikke så entydig som bildet viser. Vår gjeld som belaster kommunekassen går ned og med innbetaling fra de fire store tomtesalgene på Jøsnøya vil dette forbedre seg ytterligere. Rådmannen finner allikevel grunn til å advare mot nye store investeringer i 2016. En økning i markedsrenten på 1% vil øke kommunens renteutgifter med i overkant av kr 4 mill, skriver rådmannen i innledningen til budsjettforslaget for 2016 og økonomiplan for 2016-2019.

Økonomisk bunnivå

Da kan Hitra kommunes økonomi begynne å kravle seg oppover fra en 422.plass blant landets 428 kommuner. Det kan komme godt med for å kunne møte fremtidens utfordringer innen pleie og omsorg.

- Pleie og omsorg scorer godt hos oss, men er på sikt en krevende utfordring. Vi har godt arbeid på gang både med heltidskultur, livsgledesykehjem og morgendagens omsorg. Her vil det om ikke lenge komme behov for nye store investeringer. Vi jobber godt med forebygging, men har fortsatt mye å hente og det arbeides på sikt med å få på plass gode løsninger. Jeg mener vi er ganske proaktive i forhold til dette området. Det vi scorer dårligst på er tilstrekkelig bemanning innen enkelte områder, skriver rådmannen.

Ifølge ass.rådmann Harald Hatle foreslås det et kutt på cirka to årsverk innenfor pleie- og omsorg i 2016.