- Før måtte folk kjøre en omvei for å komme til butikken