Ser for seg ulike beredskapsløsninger under oppgradering av tunnelene