Valslagstunnelen på fv. 714 ble midlertidig stengt ved 11-tiden i formiddag.

Statens vegvesen opplyser at stengingen skyldes en bil som fikk motorhavari. Dermed måtte tunnelen stenges for trafikk inntil man fikk bergingsbil på plass som kunne fjerne kjøretøyet.

I disse ferietider er det stor trafikk langs fv. 714, og det oppstod lange køer på begge sider av tunnelen mens bergingsarbeidet pågikk.

Det oppstod lange køer. Foto: Kåre Wangelsten-Johansen.