De fleste av oss, har nok kjent hvor ekstremt glatt føret har vært de siste par dagene. Lokalavisa ringte derfor legekontorene våre i dag, for å høre om det er mange som har vært uheldige og skada seg på glatta.

Slått hodet

- Vi har hatt noen tilfeller av folk som har ramla på glatta og slått hodet sitt, for deretter å oppsøke oss ved Hitra legekontor ja, sier sykepleier Lise-Cathrin Haarstad,  - men ikke noen beinbrudd så langt, så vidt oss bekjent.

Er det både unge og eldre personer dette gjelder?

- Ja, det er nok begge deler.

I følge kommunelege Steven Crozier på Frøya, har det til nå vært seks personer innom legekontoret her, som følge av fall på glattisen. Her har de behandla både sårskader og benbrudd, fortelles det.

Bruk brodder

-  De fleste har falt utenfor heimen sin, når de "bare" skal til postkassa eller gjøre andre småærend. Folk er kanskje ikke flinke nok til å bruke brodder på korte strekk, men det kan lønne seg, selv om man bare skal rundt nåva, sier den hyggelige damen vi prater med ved Frøya legekontor.

Også Lise-Cathrin på Hitra legekontor oppfordrer folk til å være forsiktige.

- Det kan være lurt å se an føret før man beveger seg på glatta og ha på seg brodder hvis man ser det er glatt. Ellers en generell oppfordring til kommunen og andre, må være å strø godt nok, avslutter Haarstad.