Hitra kommune har i fem år hatt tilbud om sommerjobb til ungdom under 18 år. Her kunne man i fjor gi tilbud til hele 67 ungdommer, som i en begrenset periode i løpet av sommeren fikk prøve seg på jobber innen offentlige enheter på Hitra.

Det var Aleksander Søreng (Frp) som tidlige i vår tok opp saken i Frøya formannskap, og ba administrasjonen undersøke om ikke også Frøya kommune kunne få til et slikt tilbud.

- Vi har hørt om at det har vært en suksess på Hitra. Derfor ba jeg om at det ble utredet en sak for å få til noe slikt på Frøya også. Vi vet at det er en god del ungdom som har lyst til å jobbe, men sliter med å få seg sommerjobber. Samtidig er det bra hvis de kan få en tilknytning til kommunen gjennom arbeid. Frøya har for eksempel mange bygg som kunne trengt seg et strøk maling, og det er mulig å tilby dem jobb innnenfor mange enheter i kommunen, sier Aleksander Søreng.

Førstkommende tirsdag skal formannskapet ta stilling til om de vil bevilge 300.000 kroner til et slikt prosjekt. Blir pengene bevilget, kan man gi tilbud allerede denne sommeren. Søreng tror han vil få med seg de øvrige politikerne på en slik bevilgning:

- Ja, det både håper og tror jeg, sier Aleksander Søreng.