Frøya kommune har regulert et større næringsområde på Skarpneset ved Hallaren. En forutsetning for at kommunen bygger det ut, er at det kommer en større næringsaktør på banen. I siste møte i hovedutvalg for forvatning, den 15 mai, kom det fram at en aktør vurderer området til etablering av industri. Denne interessenten skulle ta en avgjørelse innen midten av mai, men kommunen venter fortsatt på avklaring