- Vi ser på det som kjempealvorlig, sier FAU-leder Marit Wisløff Norborg ved Sistranda skole.

Skolen er blitt kjent med at elever har publisert bilder av medelever. Bildene skal være av seksuell art, og nå oppfordres alle foreldre til å møte i Klubben grendahus mandag kveld.

«Det er svært alvorlig, og vi innkaller derfor alle foreldre til et informasjonsmøte der dette er eneste tema» står det i innkallingen signert rektor og FAU-leder.

Wisløff Norborg ble informert om situasjonen sent denne uka. Hun kan ikke fortelle noe om på hvilke platformer delingen har skjedd.

- Jeg oppfordrer alle foreldre til å delta på møtet, slik at de vet hva som foregår, sier FAU-lederen.

Personer fra barnevern, politi, kommuneadministrasjon og skolens ansatte skal være til stedet på møtet.

Foreldre fra 7.-10. trinn er innkallt.