Rekordhøye priser i første kvartal ga det sterkeste driftsresultatet for Salmar noensinne. Det er rekordhøye priser på laksen som gir rekordresultatet, forteller selskapet. Operasjonelt driftsresultat endte på 485 millioner kroner i perioden, en økning på 137 millioner kroner fra i foregående kvartal, og opp hele 250 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor.

- Resultatet følger av de høye prisene, men vi ser også tendenser til bedret drift og utviklingen i de underliggende kostnadene er positiv for enkelte av segmentene. Samtidig opplever vi fremdeles den biologiske situasjonen som utfordrende. Forventet økt lusepress og resistensutfordringer vil kunne påvirke tilvekst og slakteplaner i de kommende kvartaler med de påfølgende kostnadsøkende effekter, sier konsernsjef i Salmar Leif Inge Nordhammer.

Selskapet rapporterer at alle områder leverer tilfredsstillende resultater, men også at variasjonen mellom regionene fortsatt er stor. Driften i region Midt Norge og Rauma var preget av utfordringer knyttet til logistikk og biologi og resultatet per kilo endte på henholdsvis 19,35 kroner og 15,68 kroner per kilo for de to virksomhetsområdene. Mens region Nord Norge leverte rekordresultater på hele 21,05 kroner per kilo.