Den 215 meter lange Brattstiåstunnelen åpner i september, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

– Tunnelen er stort sett ferdig. Siste laget med asfalt skal legges i uke 35. Da skal også Hemne kraftlag koble strøm til tunnelen. Etter asfaltering blir det vegmerking og montasje av rekkverk. Slik det ser ut nå, vil åpning sannsynligvis bli i uke 37, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Med Brattstiåstunnelen forsvinner en skarp og tidvis problematisk sving.

Brattstiåstunnelen er den korteste av tre nye tunneler på Lakseveien. Anleggsarbeidet på tunnelene tok til i oktober 2011. Fenestunnelen (1070 meter åpnet i februar i år, mens Valslagstunnelen (2585 meter) etter planen åpner rundt juletider i år.