Hallgeir Bremnes har fått tilslaget på Rabbenbrygga for 2.9 millioner kroner. Bryggekomplekset, som for den yngre generasjon er mest kjent som Rorbua, er en av eiendommene Frøya kommune har vedtatt å selge.

Les: Selger unna for å finansiere kulturhuset

Rabbenbrygga, som over lenger tid huset kommunens fritidsklubb, har nå stått ubrukt og avstengt i flere år.

- Det er en del forfall. Og den første jobben blir å tette og sette istand bygningene helt enkelt, sier Hallgeir Bremnes.

Som politiker har Hallgeir Bremnes ved flere anledning pekt på området ved Rabbenbrygga som framtidig småbåthavn på Sistranda. Området er nå regulert til småbåthavn.

Bremnes er ute av politikken, men gjennom kjøpet av Rorbua vil han som forretningsmann engasjere seg videre i utviklingen av dette området.

- Jeg kjøper Rabbenbrygga på grunn av beliggenheten, og for mulighetene til å utvikle småbåthavn i området. Den skal brukes til næringsformål. Jeg ser for meg et lite verksted og fasiliteter knyttet om mot aktiviteten i ei småbåthavn. Videre ser jeg for meg å innrede både kontorer og leiligheter til utleie, sier Hallgeir Bremnes.

Hallgeir Bremnes (arkivbilde)