I løpet av vinteren for to år siden fosset vannet ut av tusenvis av frostsprengte rør og gjorde skader for 65 millioner kroner hver uke i norske hjem, viser beregninger fra If Skadeforsikring. Minusgradene som har vært den siste tiden har allerede gitt rørleggerne på både Hitra og Frøya frostskader å rydde opp i.

Flest skader utendørs

- I slutten av uke 48 fikk vi inn melding om de første frostskadene, og i forrige uke var det noen runder, forteller Odd Rune Øien ved Rørleggerteam på Hitra.

Han forteller videre at det hittil har vært flest skader på inntaksledningene.

- De fleste skadene har vært på utsiden av husene, altså i inntaksledningene. Det kan for eksempel være at det er for dårlig isolert. Det man kan gjøre for å unngå slike skader, er å montere inn en varmekabel innvendig i rørene. Den kan enten stå på på svak varme gjennom hele vinteren, eller man kan bruke den til å tine isen i rørene når det først har skjedd, sier han.

Hytter og hybler mest utsatt

- For å unngå at rørene fryser seg, som igjen kan skape store vannskader i husene, bør man huske å holde plussgrader i rom hvor man har vann. De fleste skadene vi får inn melding om er for at folk enten har glemt eller unnlatt å sette på varme, spesielt på hytter, forteller Øien.

Rådgiver Jack Frostad i If Skadeforsikring fraråder folk å slå av varmen i huset om de reiser på juleferie.

- Mange vil spare strøm mens de er bortreist og skrur varmeovnene ned på et minimum, og glemmer forsikringsselskapenes krav om tilstrekkelig oppvarming i bygningen. Dette fraråder vi sterkt. En lengre kuldeperiode kan fort føre til at den påsatte varmen ikke er tilstrekkelig og vannet fryser. Hjemkomsten til et gjennomvått og kanskje nediset hus er en trist opplevelse og en stor belastning for huseier, sier Frostad.